Copyright på alle malerier

Der er copyright på alle malerier,fotos samt tekst på denne  hjemmeside

Dette betyder at det er ulovligt at kopiere, efterligne, anvende eller på anden måde gøre brug af malerier, fotos og tekst fra denne hjemmeside. Det gælder både billeder af selve malerierne samt alle interiør fotos.

Selve malerierne- eller dele heraf, er der naturligvis også copyright på, og de er beskyttet af loven om ophavsret.Det betyder at det ikke er tilladt at kopiere, efterligne o.lign

læs mere om loven om ophavsret her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129901%20#K1

Skulle du have lyst til at anvende et eller flere af mine billeder, bedes du derfor venligst kontakte mig først

på forhånd tak