med Billedkunstnerforeningen BRA ( Billedkunstnere det tidl. Ribe AMT)